• USB Security Software ผลิตภัณฑ์อันดับ 1
  • สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสอื่น ๆ ได้
  • กู้คืนข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยภัยคุกคามที่มากับ USB
  • ปกป้องภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้ 100%
  • ป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการยักย้ายถ่ายเทข้อมูลของค
  • นวัตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับให้การปกป้องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
USB Disk Security สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
เหตุผลที่เลือก USB Disk Security
USB Disk Security ให้การปกป้องต่อต้านโปรแกรมอัตรายที่พยายามทำการคุกคามคอมพิวเตอร์ของคุณได้ 100% ที่ซึ่งติดมากับอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกทั้งหลาย เช่น USB ไดร์ฟ, แฟลชไดร์ฟ, ธัมบ์ไดร์ฟ, เพ็นไดร์ฟ, ไอพอด และอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่ชนะรางวัล
ความคิดเห็น
"โดยธรรมดาที่สุดแล้ว USB ไดร์ฟ มีแนวโน้มที่จะถูกคุกคามได้โดยง่าย USB Disk Security เป็นโปรแกรมที่มีเป้าหมายในการตรวจ จับไวรัสประเภทต่าง ๆ ก่อนที่ไวรัสนั้น ๆ จะมีโอกาสผ่านเข้าไปสร้าง ความเสียหาย" - Niamh Lynch
บรรณาธิการของ softonic.com
"ฉันชอบผลิตภัณฑ์นี้เพราะไวรัสทั้ง หมดที่ไม่ว่าจะติดมากับ USB ดิสก์, การ์ดความจำ, กล้องดิจิตอล, หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ล้วนถูกตรวจจับได้โดยผลิตภัณฑ์นี้ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริง ๆ " - Joebecaibog
บรรณาธิการของ CNET.com
"เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้ มาทั้งหมด!!! ฉันชอบซอฟท์แวร์นี้มาก ๆ เพราะว่าใช้งานสะดวก ง่ายและ มีประสิทธิภาพ " - Allesonc
บรรณาธิการของ CNET.com
Contact Us | Site Map | Privacy Policy
Copyright © 2014 Zbshareware Lab. All Rights Reserved.