verisign
ศูนย์บริการลูกค้า

Zbshareware Lab ยินดีผูกพันตนเองต่อลูกค้าของเราทุกท่านในการให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนด้วยบริการที่พิเศษล้ำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าจะทำการตอบกลับลูกค้าภายในเวลา 1 วันทำการ

บริการด้านเทคนิค

กรุณาส่งข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิคหรือคำชี้แนะด้านเทคนิคของคุณมายัง support@zbshareware.com

บริการด้านการขาย

กรุณาส่งข้อคำถามเกี่ยวกับการขายหรือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของคุณมายัง sales@zbshareware.com

share-it! (สำหรับลูกค้าผู้ที่ทำการสั่งซื้อผ่าน share-it!)

ศูนย์ดูแลลูกค้าของ share-it!

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

Email: sales@zbshareware.com (Recommended)

Phone: +1-952-646-5747

Fax: +1-952-646-4552

RegNow (สำหรับลูกค้าผู้ที่ทำการสั่งซื้อผ่าน RegNow)

ศูนย์ดูแลลูกค้าของ RegNow

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

Email: sales@zbshareware.com (แนะนำ)

Phone: +1-952-646-5331

Fax: +1-952-646-5604


Copyright © 2013 Zbshareware Lab. All Rights Reserved.