USB Disk Security 6 cho Windows
Để tải và cài đặt USB Disk Security vui long làm theo hướng dẫn dưới đây.
1. Tải về USB Disk Security 6
Tải về USB Disk Security 6
2. Lưu việc cài đặt
Khi hộp thoại File Download xuất hiện hãy nhấn vào nút "Save" và tải nó về máy tính của bạn.
3. Chạy cài đặt
Hãy chạy cài đặt và làm theo Setup Wizard để hoàn tất việc cài đặt.
Copyright © 2014 Zbshareware Lab. All Rights Reserved.