verisign
Dịch vụ khách hàng

Zbshareware Lab cam kết cung cấp cho tất cả các khách hàng của chúng tôi sự hỗ trợ đặc biệt. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 1 ngày làm việc.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hãy gửi các câu hỏi hoặc gợi ý về kỹ thuật của bạn tới support@zbshareware.com

Hỗ trợ bán hàng

Hãy gửi các câu hỏi của bạn về bán hàng và câu hỏi về bản quyền tớisales@zbshareware.com

share-it! (Cho các khách hàng sử dụng đặt hàng qua share-it!)

Trung tâm chăm sóc khách hàng cho share-it!

Xem thông tin liên quan đến giao dịch

Email: sales@zbshareware.com

Điện thoại: +1-952-646-5747

Fax: +1-952-646-4552

RegNow (Cho các khách hàng sử dụng đặt hàng qua RegNow)

Trung tâm chăm sóc khách hàng cho RegNow

Xem thông tin liên quan đến giao dịch

Email: sales@zbshareware.com

Điện thoại: +1-952-646-5331

Fax: +1-952-646-5604


Copyright © 2013 Zbshareware Lab. All Rights Reserved.